top of page

Bedrijfshulpverlening

 

Achtergrond
Van alle bedrijfsongevallen in Nederland hebben 200.000 slachtoffers een medische behandeling nodig. 80.000 hiervan worden doorverwezen naar een SEH van het ziekenhuis. Van deze 80.000 worden 10% uiteindelijk opgenomen. Per jaar overlijden er 80 mensen als gevolg van een bedrijfsongeval. De totale medische kosten zijn 120 miljoen euro en de verzuimkosten bedragen ruim 900 miljoen euro. Daarnaast is het aanwezig zijn van mensen met een BHV certificaat verplicht voor bedrijven met 1 of meer werknemers. [artikel 3 en 15 van de Arbowet]

Doel
Het is bekend dat de eerste opvang na een ongeval van groot belang is voor het uiteindelijke herstel. Het doel van deze cursus is dan ook u vertrouwd te maken met de opvang van slachtoffers en deze zo optimaal mogelijk te stabiliseren. Daarnaast wordt u geleerd wat te doen in geval van brand.
 

Onderwerpen
Tijdens de cursus BHV komende de volgende onderwerpen aan bod:

  • Reanimatietraining.

  • Bediening AED.

  • Veilig stellen van slachtoffers.

  • Verbandleer.

  • Bestrijden van calamiteiten.

  • Bestrijden van een beginnende brand en het voorkomen van uitbreiding.

  • Opvang en ondersteunen van hulpverleners.

  • Communiceren tijdens calamiteiten.

  • Ontruimingsplan en ontruimingstechniek.Door wie
Het medische gedeelte van de cursus wordt verzorgd door instructeurs die gecertificeerd zijn door de Nederlandse Reanimatieraad. Een aantal van onze instructeurs zijn werkzaam als anesthesioloog. Het brand/ontruimingsgedeelte wordt verzorgd door medewerkers van de brandweer.

Gewenste voorkennis
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

Opleidingsduur en Programma
Op dag 1 worden alle ins en outs door onze instructeurs uitgelegd over hoe te handelen bij een ongeval op de werkvloer. Behalve het behandelen en stabiliseren ter plaatse wordt er ook ruim aandacht besteed aan hoe de patiënt te optimaliseren met beperkte middelen, om hem zo goed mogelijk transportklaar te krijgen voor een vervoer naar het ziekenhuis.
Naast de theoretische uitleg zal er voldoende ruimte zijn voor het in de praktijk brengen van de theoretische kennis. Dit is inclusief hoe om te gaan met een AED in geval van een reanimatie. Aangezien onze instructeurs dagelijks te maken hebben met de opvang van slachtoffers na een ongeval of reanimatie, zijn zij bij uitstek geschikt om u wegwijs te maken in zowel de theorie als de praktijk.
Op dag 2 komt het brand/ontruimingsgedeelte aan bod.

Studiebelasting
Buiten de twee dagen die de cursus duurt, is er geen verdere tijdsinvestering nodig.

Certificaat
De cursus wordt afgesloten met een meerkeuze-examen. Bij goed gevolg ontvangt u een certificaat. Deze heeft een geldigheidsduur van een jaar.Kosten en Aanmelding
De kosten voor deze cursus bedragen € 295,- ex. BTW (incl. 2 x lunch)
Voor examen en certificering brengen wij € 15- ex. BTW in rekening.

bottom of page